Storskaliga förändringar i Amazonas regnskog

Vi närmar oss allvarliga trösklar, eller tipping points, i stora och viktiga ekosystem. Ett exempel är förväntade vegetationsförändringar i Amazonas.

Rainforest Action Network

Rainforest Action Network

Vi närmar oss allvarliga trösklar, eller tipping points, i stora och viktiga ekosystem. Ett exempel är förväntade vegetationsförändringar i Amazonas, från tropisk skog till torr savann eller gräsmark, på grund av klimatförändringar och avskogning. Detta är oroande eftersom Amazonas kan fastna i en ond cirkel av förändrade regnmönster och ökade skogsbränder som kan få enorma, oåterkalleliga konsekvenser för världens biologiska mångfald och klimat.