What is resilience?

Vad är resiliens?

En introduktion till forskning om social-ekologiska system

”Resilienstänkande handlar om att hitta sätt att hantera oväntade händelser och kriser och att identifiera hållbara sätt för människor att leva inom planetens gränser”