Småskaliga vatteninnovationer i Tanzania

Förbättrad förvaltning av vatten i det regnbevattnade jordbruket kan bygga resiliens för att klara av återkommande torrperioder.

J. Lokrantz/Azote

J. Lokrantz/Azote

Förbättrad förvaltning av vatten i det regnbevattnade jordbruket kan bygga resiliens för att klara av återkommande torrperioder. Konventionella lösningar har varit att utveckla storskaliga bevattningssystem, men aktuell forskning från t ex Makanya i Tanzania har visat att småskaliga innovationer, till exempel uppsamling av regnvatten och minskad jordbearbetning, har en enorm potential för att öka skördarna och produktionen av ekosystemtjänster i områden där människor lever i fattigdom och är sårbara för klimatförändringar.