Omställning av fiskeripolitiken i Chile

Ett transformativt nytänkande behövs för att klara överfiske, föroreningar, klimatförändringar och andra drivkrafter som håller på att utarma den marina miljön.

M. Hintsa/Flickr

M. Hintsa/Flickr

Ett transformativt nytänkande behövs för att klara överfiske, föroreningar, klimatförändringar och andra drivkrafter som håller på att utarma den marina miljön. Ett exempel uppstod i Chile när fiskerisektorns kollaps och övergången till demokrati efter 17-års diktatur banade vägen för reformer och nya lagar som uteslöt stora industriella fiskeflottor och istället fördelade fiskevatten exklusivt till det lokala och småskaliga fisket. Forskare och de lokala fiskarna arbetade sedan fram en gemensam vision och frivilliga överenskommelser om hur dessa områden skulle hanteras.