Kompensation för ekosystemtjänster i Japan

I den japanska staden Nagoya hotar stadens utbredning Satoyama – det traditionella jordbrukslandskapet.

Mooke/Flickr

Mooke/Flickr

I den japanska staden Nagoya hotar stadens utbredning Satoyama – det traditionella jordbrukslandskapet. I ett nytt system för handel med byggrätter kan utvecklare som överstiger befintliga gränser för höga byggnader kompensera för konsekvenserna genom att investera i bevarandet av de Satoyamaområden som hotas av urbaniseringen. Gynnsamma banklån erbjuds även till byggprojekt som fått höga poäng i ett grönt certifieringssystem.