Innovation inom markförvaltning i Honduras efter orkanen Mitch

Innovation och hållbara lösningar uppstår ofta lokalt som en följd av kriser.

United States Geological Survey

United States Geological Survey

Innovation och hållbara lösningar uppstår ofta lokalt som en följd av kriser. Studier som gjordes i nordöstra Honduras, efter att den kraftfulla orkanen Mitch drabbade landet år 1998, visade att katastrofen hade lett till stora förändringar i markförvaltning. Dessa förändringar berodde inte främst på etablerade hjälporganisationer, utan snarare på initiativ som spridits nästan viralt från hushåll till hushåll. Detta resulterade i en övergång till en mer rättvis fördelning av mark och skydd av skogar som hjälpt lokalsamhällena att klara liknande översvämningar 10 år senare.