Grönlands istäcke smälter allt snabbare

Grönlands istäcke, som har smält i en allt snabbare takt under de senaste 30 åren, är ett exempel på hur jordens system riskerar att drivas utanför sitt stabila Holocen-tillstånd.

S. Zeff/Azote

S. Zeff/Azote

Grönlands istäcke, som har smält i en allt snabbare takt under de senaste 30 åren, är ett exempel på hur jordens system riskerar att drivas utanför sitt stabila Holocen-tillstånd. När planeten värms upp smälter isen, vilket leder till att mer vatten och mark exponeras för solljus. Dessa mörka ytor absorberar i sin tur mer av solens värme, vilket leder till att processen med accelererande smältning av snö och is förstärks. Det finns farhågor om att smältning av hela istäcket kan höja havsnivån globalt med flera meter.