Försurning och andra hot mot de indonesiska korallreven

Världshaven blir ständigt allt mer försurade, på grund av ökande mängder koldioxid i atmosfären.

T. Holm/Azote

T. Holm/Azote

Världshaven blir ständigt allt mer försurade, på grund av ökande mängder koldioxid i atmosfären. I kombination med den globala uppvärmningen, försämrad vattenkvalitet och överexploatering av viktiga arter innebär detta att korallreven närmar sig en kritisk punkt och riskerar att kollapsa. Detta kommer att innebära dominoeffekter och påverkan på lokala försörjningsmöjligheter inklusive fiske- och turistindustrin, inte minst i Indonesien, som har det största området av hotade rev i världen.