Ekosystemtjänster i Stockholm

Stockholmsregionen är av stort internationellt intresse när det gäller urban ekologisk forskning.

S. Zeff/Azote

S. Zeff/Azote

Stockholmsregionen är av stort internationellt intresse när det gäller urban ekologisk forskning. Här finns grönområden som sträcker sig från landsbygden in till stadens centrum och den första Nationalstadsparken i världen. Forskare vid Stockholm Resilience Centre har sedan 1990-talet studerat de ekosystemtjänster som Nationalstadsparken bistår Stockholm med, samt analyserat hur användare av parken prioriterar och värderar grönområden och biologisk mångfald. Dessa studier ingår i en större social-ekologisk analys där samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap samverkar för att undersöka hur ekosystemtjänster nyttjas, upprätthålls och är beroende av omkringliggande naturområden.